Dokážeš prejsť rôznymi úlohami v priestoroch CŠM a úspešne podať "prihlášku" na štúdium?

Po spustení hry sa ocitneš v Malackách pri CŠM. Tvojou úlohou je prejsť jednotlivými hernými úlohami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch školy a odovzdať prihlášku. Ale pozor! Rýchlejší vyhrávajú! Počas plnenia úloh sa ti počíta čas, za ktorý dokážeš hrou prejsť. Tvoj finálny čas môžeš následne pridať do rekordov a porovnať ho s časmi iných hráčov. Lepší čas znamená vyššie miesto v rekordoch! Ukáž svoju zručnosť v plnení rôznych úloh od jednoduchého príkladu z matematiky, doplnenia správneho i/y do slovného spojenia, piškvoriek, hádzania na basketbalový kôš a rôzne ďalšie zaujímavé úlohy ťa čakajú v hre CŠM - Prihlás sa!

Dokážeš prejsť rôznymi úlohami v priestoroch CŠM a úspešne podať "prihlášku"?


CŠM - Prihlás sa!™

Developed by Tetra-Games™ (Pavol Lukáč, Matej Borghouts, Juraj Hušek)

Published by Juraj Husek Game Studio™

Copyright © 2021 Juraj Husek Game Studio


Download

Download
CŠM - Prihlás sa - Android
Download
CŠM-Hra-Win.zip 44 MB
Download
Starší Android - CŠM - Prihlás sa.apk 37 MB

Install instructions

Android verzia

 1. Kliknite na Download vedľa CŠM - Prihlás sa - Android
 2. Stiahnite aplikáciu z GooglePlay


iOS / Mac / Linux verzia

 1. Kliknite na tlačidlo RUN GAME a hrajte priamo vo vašom prehliadači


Windows verzia

 1. Stiahnite CŠM-Hra-Win.zip
 2. Vytvorte nový priečinok a extrahujte do neho celý zip
 3. Nepresúvajte súbory z priečinku!
 4. Môžete si vytvoriť odkaz na plochu pre ľahší prístup
 5. Môžete hrať


Verzia pre starší Android

 1. Klinite na Download vedľa Starší Android - CŠM - Prihlás sa.apk
 2. Stiahnite CŠM - Prihlás sa.apk do vášho zariadenia a následne ho spustite
 3. Povoľte inštaláciu tejto aplikácie
 4. Po dokončení inštalácie môžete hrať

Also available on

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.